Menu
No title

                               

Clinica

Items filtered by date: Noiembrie 2016

Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat” din Alexandria, câștigător în cadrul competiției Euroscola

 Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a încheiat evaluarea proiectelor prezentate în cadrul celei de-a IX-a ediții a concursului național "Euroscola" 2016.

    La această ediiție elevii au fost invitaţi să conceapă,  pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaților. Conform regulamentului elevii au trebuit să-și asume diferite roluri (scenariști, regizori, actori, costumieri, operatori etc.) pentru crearea scenariului, punerea în scenă a piesei de teatru cu includerea unor metode creative (muzică, dans, proiecții etc.) și filmarea punerii în scenă. Piesa de teatru urmând să fie  prezentată în public, în cadrul școlii sau într-un cadru mai larg.

Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat ” Alexandria a ocupat în urma evaluării un loc fruntaș în clasamentul național, situându-se pe locul al doilea, din 54 de licee participante din întreaga țară. Liceul   s-a înscris în competiție cu proiectul ”Oamnei ca tine, oameni ca mine”, proiect în care au scris scenariul  piesei de teatru ”Adăpost pe timp de furtună”, pe care au pus-o în scenă în patru locaţii diferite: la nivel local- sala de festivități a primăriei municipiului Alexandria, biblioteca judeţeană “Marin Preda” Teleorman, iar la la nivel national -  Centrul Educaţional de Teatru Replika şi la Universitatea “Lumina”, Bucureşti,. Echipa de proiect a fost formată din 24 de elevi, coordonați de prof. Eliza Marinela SOTIRESCU. Pentru rezultatul obținut cei 24 de tineri, împreună cu prfesorul coordonator, vor participa la Zilele Euroscola de la Strasbourg din 19.05.2016.

          Proiectul liceenilor și-a propus să deruleze o campanie de conştientizare în masă asupra problemei migraţiei într-un mod artistic, cu scopul de a evidenţia impactul direct al acesteia asupra cetăţeanului european, dar mai ales asupra societăţii şi a unităţii europene şi de a insufla atitudinea şi dorinţa de implicare în combaterea prezentei probleme. 

Obiectivele proiectului: O mai bună cunoaştere a Uniunii Europene şi a valorilor pe care se întemeiază aceasta; informarea şi conştientizarea cu privire la problema migraţiei, a crizei refugiaţilor si a impactului acestora asupra cetăţeanului şi societăţii naţionale şi europene; responsabilizarea tinerilor cu privire la asumarea unui rol într-un proiect cu dezvolare durabilă cu cauză socială; dezvoltarea competenţelor regizorale, scenografice, de actorie şi de comunicare verbală şi non-verbală; dezvoltarea unor abilităţi şi tehnici de scriere a unui scenariu pentru piesa de teatru; îmbunătăţirea competenţelor de comunicare şi lucru în echipă; înţelegerea si promovarea multilingvismului, multiculturalismului, şi a “normalităţii” în diversitate culturală (înlăturarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor); realizarea filmului de prezentare a spectacolului de teatru şi promovarea lui pe site-ul liceului.

Prin activitățile desfășurate în proiect a crescut gradul de informare și de cunoaștere a 24 de tineri liceeni cu privire la problema migraţiei, fenomen pe care UE încearcă să-l gestioneze eficace, dar și emapatie faţă de refugiaţi, determinându-ne să luăm atitudine şi iniţiativă civică prin implicarea în proiecte de voluntariat cu tematică similară. Beneficiarii campaniei: “Schimbarea vine de la tine!”  au învățat şi şi-au aprofundat cunoștiințele privitoare la fenomenul migraţiei, abordat sub toate aspectele sale: stabilitatea economică şi politică, drepturile omului, securitatea, gestionarea crizelor, precum şi aspectele umanitare şi cele legate de dezvoltare şi de mobilitate, militând pentru ideea că: Un OM informat poate contribui oricând la SCHIMBARE! Campania a generat un nivel mare de implicare, am promovat poveştile refugiaţilor, care au sensibilizat publicul țintă, reprezentat de 240 de persoane.

Gradul de informare a generat reușita scrierii  scenariului piesei de teatru ”Adăpost pe timp de furtună” și interpretarea acestuia în fața comunității școlare și locale, dar și la nivel national. Piesă de teatru a reușit să transmită emoție și un mesaj de schimbare  și de conștientizare a importanței acceptării refugiaților în societate, pentru că în spatele multor refugiați se află adevărate drame umane.

     Abordarea problemei prin intermediul artei a oferit proiectului calitatea de a fi inovativ în domeniul proiectelor cu dezvoltare durabilă datorită elementelor sale culturale, sociale, educaţionale şi instituţionale, contribuind la dezvoltarea dimensiunii europene, militând pentru promovarea valorilor europene ale plurilingvismului, multiculturalismului şi a unităţii în diversitate prin visuri, aspiraţii comune privind respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor.  Numărul crescut de parteneri din proiect care au dorit să se implice voluntar și care ne-au sprijinit în activitățile desfășurate a adus un impact pozitiv în implementare și a produs schimbări atitudinale la nivelul beneficiarilor direcți și indirecți.

Proiectul Liceului Pedagogic ”Mircea Scarlat” a fost un proiect vizibil în comunitatea alexăndreană și națională, fiind un model de bună practică pentru alte unități de învățământ.

Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat” nu este la prima participare la Euroscola.La toate edițiile trecute ale concursului unitatea școlară din Alexandria s-a situat în fruntea clasamentului.

 

Mai multe detalii...

Pompierii teleormăneni, avansați de Ziua Națională a României

 Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, șase subofițeri din cadrul structurilor de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „A.D. Ghica” al județului Teleorman au fost avansați înainte de termen, de la gradul de plutonier major la gradul de plutonier adjutant.

 Aceștia s-au distins prin modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, pregătirea profesională și comportarea demnă pe care au avut-o atât în cadrul unității, cât și în viața civilă.

Cei șase pompieri militari sunt: plt. adj. Matei Marius Iulian și plt. adj. Sandu Daniel, din cadrul Detașamentului de Pompieri Alexandria, plt. adj. Geabou Petre, din cadrul Detașamentului de Pompieri Turnu Măgurele, plt. adj. Mihalache Cătălin, din cadrul Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede, plt.adj. Potîng Gheorghe, din cadrul Detașamentului de Pompieri Zimnicea și plt. adj. Petriș Florin, din cadrul Detașamentului de Pompieri Videle.

               

 

Mai multe detalii...

Obiceiuri, tradiţii şi superstiţii de Sfântul Andrei

Credincioşii îl prăznuiesc, miercuri, pe Sfântul Apostol Andrei, creştinătorul neamului românesc, el fiind numit "Cel dintâi chemat", întrucât a răspuns primul chemării lui Hristos la apostolat. Ziua de 30 noiembrie este, totodată, sărbătoare bisericească naţională. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii. 

Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (nume care derivă din cuvântul grecesc Andreas, care înseamnă "viteaz" sau "bărbătesc") apare pe 30 noiembrie în calendarele ortodox, romano-catolic, luteran şi anglican. În Scoţia, însă, el figurează în ziua de 9 mai, ca amintire a datei primirii unor relicve ale Sfântului Andrei.

Evanghelia lui Ioan spune că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul.

În enumerările apostolilor, Andrei este menţionat mereu între primii patru. Tradiţia Bisericii arată că, după Înălţarea lui Hristos la cer şi după Cincizecime, apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea pentru propovăduire.

Atunci, acestui Întâi chemat i-au căzut sorţii să meargă în Bitinia, Bizantia, Tracia şi Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării Negre, până la Dunăre şi Sciţia (adică Dobrogea noastră) şi până în Crimeea.

După ce a predicat în cetăţile din Sciţia Minor, locuite de greci, romani, geto-daci, s-a îndreptat spre Sud, ajungând în ţinuturile greceşti, unde pe mulţi păgâni şi închinători la idoli i-a adus la dreapta credinţă şi la cunoaşterea lui Hristos. Ajungând în oraşul Patras, a murit ca martir, fiind răstignit pe o cruce în formă de X, numită “Crucea Sfântului Andrei”.

Moaştele Sfântului Andrei şi o bucată din crucea pe care a fost răstignit pot fi văzute în Patras

În Patras a fost ridicată în 1974 o Catedrală cu o arhitectură impresionantă, de influenţă bizantină. Domul central al bisericii are o înălţime de 46 de metri, iar pe bolta acestuia se înalţă o cruce de cinci metri, placată în întregime cu aur. Interiorul bisericii este îmbrăcat cu multe picturi bizantine şi icoane. Putând găzdui mai bine de 5.500 de credincioşi, Biserica Sfântul Andrei din Patras este una dintre cele mai mari biserici din Balcani, în care se află Capul Sfântului Andrei, precum şi bucăţi din crucea în formă de X, pe care acesta a fost răstignit.

Peştera Sfântului Andrei

Locul unde în care tradiţia populară românescă susţine că a trăit şi a creştinat Sfântul Apostol Andrei este cunoscut astăzi sub numele de Peştera Sfântului Andrei, situat în apropierea localităţii Ion Corvin din judeţul Constanţa. Peştera se găseşte la mai puţin de doi kilometri de "Cişmeaua Mihai Eminescu” şi la apoximativ patru kilometri de şoseaua Constanţa - Ostrov, fiind clasată ca monument istoric .

În timpul stăpânirii otomane, peştera a fost uitată, prin 1943 a fost redescoperită de preotul Constantin Lembrău, împreună cu avocatul Ion Dinu, pentru ca în 1944 peşterea să fie resfinţită şi redată cultului, prin construirea unei turle şi a unui zid de protecţie. A căzut în uitare până după 1989, când s-au reînceput lucrările de dezvoltare a ansamblului monahal, care continuă şi în prezent.

Noaptea Sfântului Andrei: superstiţii, farmece, predicţii privind ursitul, dar şi vremea

Noaptea Sfântului Andrei este marcată de unele obiceiuri, tradiţii, superstiţii de sorginte precreştină, vizând apariţia strigoilor, farmece şi ghicirea ursitului, dar şi protecţia oamenilor, a locuinţelor şi a animalelor.

În noaptea de Sfântul Andrei, hotarul dintre cele văzute şi cele nevăzute dispare, iar momentul este propice pentru unele practici de prospectare a viitorului.

"Andrei cap de iarnă" (aşa cum i se spune în Bucovina) permite producerea unei îmbinări între lucrurile malefice şi cele benefice, dispărând hotarul dintre ele. Astfel, în noaptea Sfântului Andrei, "umblă strigoii" să fure "mana vacilor", "minţile oamenilor" şi "rodul livezilor". Strigoii sunt spirite ale celor morţi, care, din diverse motive, n-au mai ajuns pe tărâmul de dincolo şi care, în această noapte, devin periculoase, distrugătoare, aducând calamităţi, boli şi nefericire.

Iată de ce, în multe locuri, gospodinele atârnă cununi de usturoi ori ung porţile, uşile şi geamurile, dar şi coteţele animalelor, cu usturoi zdrobit pentru a preveni pătrunderea duhurilor rele.

Acest usturoi va fi folosit de-a lungul anului care va veni ca tratament pentru diverse boli, ca mijloc de protecţie faţă de duhurile malefice, precum şi ca modalitate de a atrage un posibil partener de viaţă, a ursitului (după ce, în prealabil, usturoiul a fost sfinţit la biserică şi păstrat la icoană).

Ca mijloace de protecţie faţă de strigoi se mai folosesc firimituri de pâine împrăştiate în curte - pentru ca duhurile să nu intre în casă după mâncare - şi candele aprinse lângă icoane. Animalelor din gospodărie li se pune în hrană busuioc sfinţit şi în apă agheasmă.

De asemenea, se descântă droburi de sare, care se îngroapă sub grajd, pentru a fi scoase la suprafaţă de Sfântul Gheorghe (23 aprilie), fiind folosite la hrana animalelor, tot pentru a le proteja de duhuri rele.

În noaptea Sfântului Andrei, oamenii aduc în casă crenguţe de vişin, le pun în apă şi, dacă înfloresc până la Crăciun, vor avea un an bogat. Un alt mijloc este semănarea de grâu în mici vase sau folosirea a 12 cepe (pentru cele 12 luni ale anului) lăsate în pod până la Crăciun - cele stricate sunt semn de lună ploioasă, cele încolţite sunt semn de bogăţie.

Fetele care vor să-şi afle ursitul ascund sub pernă busuioc sfinţit, astfel încât chipul bărbatului să le apară în vis, apelează la "făcutul cu ulcica", folosind un vas nou de lut, cărbuni încinşi şi incantaţii magice, sau, la miezul nopţii, se uită într-un pahar cu apă "neîncepută", aşezat pe cenuşă, în care lasă să cadă o verighetă sfinţită.

În unele zone, se crede că ursitul se poate vedea dacă fata se aşază goală între două oglinzi, cu o lumânare în mână.

În noaptea Sfântului Andrei se crede că lupii încep să vorbească, îşi pot mişca gâtul, devin mai sprinteni, iar oamenii care îi aud află secrete groaznice. Plata este însă una teribilă, pentru că aceşti oameni vor fi atacaţi de lupi şi se vor transforma în vârcolaci. Nici animalele nu sunt scutite de primejdie - omul nu face nimic în gospodărie, pentru ca animalele de pradă să nu-i atace vitele. Acestea pot fi însă protejate şi cu ajutorul unor cruci confecţionate din ceară de albine.

Până la Crăciun, femeile nu mai ţes şi nici nu mai torc, ca să nu stârnească mânia Maicii Domnului.

Pe de altă parte, condiţiile meteorologice din noaptea Sfântului Andrei pot prevesti cum va fi iarna, care nu va fi grea, dacă afară este senin şi cald. În schimb, un cer întunecat, cu lună plină, ninsoare sau ploaie sunt semn de iarnă cu troiene mari.

REALITATEA.NET

Mai multe detalii...

Transport gratuit pentru elevii și studenții cu drept de vot în perioada 8-12 decembrie

 Studenţii şi elevii cu drept de vot vor beneficia de transport gratuit pe calea ferată din localităţile în care studiază în cele de domiciliu şi retur în perioada 8-12 decembrie, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptată marţi de Guvern.

Măsura are scopul să asigure dreptul la vot al elevilor şi studenţilor şi răspunde solicitării Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România, informează Executivul prin intermediul unui comunicat de presă.

Călătoria gratuită pe calea ferată se va acorda dus-întors, de la localitatea în care studiază la localitatea de domiciliu, cu tren regio şi interregio, clasa a II-a, în perioada 8-12 decembrie 2016.

Biletul de călătorie se eliberează la casele de bilete ale staţiilor de cale ferată şi agenţiilor de voiaj, pe baza actului de identitate şi a carnetului de elev/student. Este obligatorie procurarea biletului dus-întors, iar pe acesta se va menţiona numele şi prenumele beneficiarului, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, calitatea elev/student. Călătoria de întoarcere se va efectua în zilele de 11 şi 12 decembrie.

 

 

 

Mai multe detalii...

PROGRAM DE LUCRU AJOFM Teleorman

  • Publicat in Social

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman informeaza persoanele interesate ca, in perioada 28 noiembrie-15 decembrie 2016, programul de lucru este urmatorul:

  • Luni–joi : 8.00-17.00;
  • Vineri : 8.00-14.30;
  • 15.12.2016: 8.00-17.30;
  • Zilele de 30 noiembrie, 1 si 2 decembrie 2016 sunt zile libere, conform H.G nr.871/25.11.2016 .

 Incepand cu data de 16 decembrie, activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman, se va relua conform programului normal, afisat atat la sediul institutiei cat si pe site-ul AJOFM Teleorman: Luni-Joi:08.00-16.30 si Vineri 08.00-14.00.

 

 

Mai multe detalii...

Mihai Murar, candidat PNL la Camera Deputaților :”Tinerii trebuie să aibă şansa unui loc de muncă calificat”

Probleme precum lipsa locurilor de muncă din județ, lipsa perspectivelor pentru tineri și lacunele învățământului , în actualul context politic și social, au fost prezentate pe larg de candidatul PNL la Camera Deputaților, Mihai Murar, în cadrul unei conferințe de presă.

”Avem nevoie de tineri pregătiţi calificaţi pentru piaţa forţei de muncă, în stare să obţină salarii cât mai bune, salarii cât mai mari. Din păcate învăţământul la ora actuală , gestionat de Abramburica, oferă pieţei muncii doar teoreticieni. Angajatorii se confruntă cu o mare problemă, oameni calificaţi,pe domeniile pe care ei vor să le dezvolte şi aici aş da câteva exemple IPTE Alexandria, Combinatul de la Turnu Măgurele. Noi, echipa liberală, putem accent pe calitatea din învăţământ şi în problematica legată de învăţământul dual este obligatoriu ca tinerii trebuie să aibă şansa unui loc de muncă calificat. Trebuie să fie pregătiţi pentru acest loc de muncă calificat. Este o mare cerere de locuri de muncă la nivelul Rulmentului din Alexandria, Koyo , iar angajatorul se loveşte de tot felul de bariere în a promova un învăţământ de calitate şi pe domeniile foarte cerute. Lucrurile acestea trebuie să le corectăm.Noi venim cu o lege a învăţământului simplificată ”, a explicat candidatul PNL , Mihai Murar.

În opinia candidatului liberal pentru Camera Deputaților, la toate aceste probleme există soluții. ”Venim cu burse, venim cu decontarea navetei, venim cu o masă caldă în sistemul de învăţământ şi cu un sprijin pentru ceea ce înseamnă cariera acestor tineri. Deja Guvernul, începând cu 3 decembrie vine cu câteva măsuri concrete. Cei care vor lucra la distanţă vor veni cu măsuri de sprijinire a forţei de muncă. Vor putea obţine până la 125 de milioane de lei, sprijin pentru a găsi un loc de muncă în altă parte. Eu sper ca investiţiile din noul program de guvernare al PNL să rezolve în mare parte această problemă deosebită, adică a lipsei locurilor de muncă al noi în judeţ” , a adăugat candidatul PNL referindu-se la măsurile pe care le propune guvernarea liberală.

Acesta i-a transmis un mesaj actualului președinte al CJ Teleorman, Adrian Gâdea, referindu-se la problema școlilor și grădinițelor neautorizate din județ : ”La final, i-aş transmite şi eu un mesaj domnului preşedinte al CJ, domnul Gâdea, care are gânduri de plecat la Bucureşti, dar care în domeniul învăţământului are de rezolvat câteva probleme cu autorizarea unor grădiniţe. Pe site-ul ISJ găsiţi un control făcut în lunia august împreună cu DSP în ceea ce priveşte starea şcolilor, liceelor şi grădiniţelor de la noi din judeţ. Lista grădiniţelor neautorizate din cauza lipsei apei potabile. Din 164 de grădiniţe ,neautorizate 50. Chiar nu se poate ca aceşti copii să nu mai aibă această problemă umilitoare? ”

Subiectele politice la zi au reprezentat tema unei conferințe de presă susținută, astăzi, la sediul PNL Teleorman de Ludovic Orban, deputat PNL, Daniela Mara Calista, candidat la funcția de deputat,  Mihai Murar, candidat la funcția de deputat și președintele PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu , candidat la funcția de senator.

 

Mai multe detalii...

Ziua Națională a României va fi sărbătorită, la Alexandria, cu muzică, vin fiert și varză cu ciolan

 Municipalitatea pregătește pentru Ziua Națională a României, 1 decembrie 2016, 2600 de porții de varză cu ciolan. Alexăndrenii care se vor aduna pe platoul de la Finanțele Publice Teleorman pentru a serba Ziua României vor primi, tot din partea municipalității, vin fiert.

Luminițele de Crăciun se vor aprinde, pe 1 decembrie,  în timpul spectacolului “Iubesc România”.

De Ziua Națională a României, teleormănenii sunt invitați la spectacol. Consiliul Judeţean Teleorman, prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman, organizează, pentru al patrulea an consecutiv, proiectul cultural “Iubesc România”, cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României.

Spectacolul care se va desfășura de 1 decembrie,  pe platoul de la Direcția Județeană a Finanţelor Publice, începând cu ora 15.00 va debuta cu recitaluri folclorice susținute de Irina Loghin, Zinaida Bolboceanu (Chişinău), Dinu Iancu Sălăjan și Ansamblul “Burnasul”.  Spectacolul va continua cu Talisman şi Bere Gratis.

Mai multe detalii...

Atenționare ANM: Vremea se va răci în toată ţara

ANM a emis o atenționare de vreme rea, valabilă În intervalul 27 noiembrie, ora 16.00 și 29 noiembrie, ora 23.00. Potrivit ANM, în aceste zile, vor fi perioade de timp în care se vor semnala precipitaţii în majoritatea regiunilor, iar cantităţile de apă vor depăşi pe arii restrânse, mai ales la munte, 15...20 l/mp.

       În seara zilei de duminică (27 noiembrie) vor fi ploi, dar în noaptea de duminică spre luni (27/28 noiembrie) şi în cursul zilei de luni (28 noiembrie), acestea se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare în vestul, centrul, nordul şi nord-estul ţării, unde valorile termice vor marca o scădere accentuată.

       În noaptea de luni spre marţi (28/29 noiembrie) şi pe parcursul zilei de marţi (29 noiembrie), vremea se va răci în toată ţara, va ninge şi în regiunile sudice, unde pe arii restrânse este posibil să se depună strat de zăpadă.

       Temporar vântul va avea intensificări, cu viteze ce vor depăşi 50...60 km/h. Îndeosebi în zonele de munte se va depune strat nou de zăpadă şi vor fi rafale de peste 60...70 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii.

 

Mai multe detalii...

Un șofer care circula fără permis, urmărit ca-n filme de agenții de la Rutieră

Polițiștii din municipiul Alexandria au efectuat semnalul de oprire al unui autoturism care circula pe D.J. 506, în localitatea Ștorobăneasa, dar conducătorul auto nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea în viteza către satul Beiu. Incidentul s-a petrecut în ziua de 25 noiembrie.

”S-a procedat la  urmărirea acestuia cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune pe D.J. 506,  în localitatea Beiu, moment în care  conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat cu autoturismul într-un podeț situat pe partea stângă a drumului. Conducătorul auto a fost imobilizat, încătușat și condus la sediul poliției unde în urma verificărilor s-a constatat faptul că acesta are 21 ani și este din comuna Izvoarele, jud.Teleorman și nu posedă permis de conducere , iar autoturismul în cauză este neînmatriculat, având montate plăcuțe cu  nr. false de înmatriculare”, informează IPJ Teleorman.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză  s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu nr. de înmatriculare fals și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, urmâand a se propune soluție prin Parchet.          

 

 

Mai multe detalii...

Un șofer a fost prins în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman împreună cu ofiţerii de poliție judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie (D.G.A.) – Serviciul Judeţean Anticorupţie (S.J.A.) Teleorman l-au prins în flagrant pe R.T. în timp ce oferea unui ofițer de poliție suma de 250 lei pentru ca acesta să nu ia măsurile legale ce se impuneau, respectiv reținerea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare al autovehiculului. 
În fapt, în aceeași zi, un polițist din cadrul I.P.J. Teleorman a sesizat D.G.A – S.J.A. Teleorman cu privire la faptul că o persoană depistată în trafic conducând un vehicul cu defecțiuni tehnice și care nu a respectat indicațiile polițistului, încercând să se sustragă de la verificări, i-a promis oferirea unor sume de bani pentru a nu fi luate măsurile legale ce se impuneau, respectiv reținerea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare.
Faţă de R.T. s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

Mai multe detalii...
Subscribe to this RSS feed