Menu
No title

                               

Clinica

1 octombrie, termen limita pentru depunerea cererilor pentru ”Bani de liceu”

Liceeni ai caror parinti nu au posibilitati financiare vor primi și în acest an scolar un ajutor lunar de 180 de lei prin programul “Bani de Liceu”.

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, termenul limita pentru depunerea cererilor de acordare a banilor de liceu este 1 octombrie. Cererile se depun la secretariatele liceelor de proveniență.

 Pentru a beneficia de banii de liceu, venitul brut lunar pe membru de familie trebuie sa fie de maximum 150 de lei. Pana pe 23 octombrie vor fi facute anchetele sociale si va fi evaluata eligibilitatea solicitantilor, urmand ca pe 28 octombrie, pe site-ul Ministerului Educatiei, sa fie publicata lista beneficiarilor.

Mai multe detalii...

Peste 300 de locuri libere în liceele din Teleorman. Ultima repartizare va avea loc vineri, 8 septembrie

Vineri, 8 septembrie 2017, va avea loc ultima repartizare pentru clasa a IX-a. Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au par­ticipat sau nu au fost repartizaţi în prima etapă, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior, vor fi repartizaţi în clasa a IX-a pe locurile rămase libere în liceele teleormănene. Repartizarea se va face în şedinţă publică, pe baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. La repartizarea în ședință publică pot participa și absol­venţii care nu au susţinut Evaluarea Naţio­nală, aceştia urmând să fie repartizaţi pe lo­curi rămase libere după ce au fost reparti­zaţi cei care au susţinut evaluarea, pe baza mediei generale obţinută în cei patru ani de gimnaziu.

După repartizarea computerizată în în­vă­ţământul liceal de stat, desfăşurată în data de 12 iulie 2017, în Teleorman au rămas disponibile 317 locuri.

Singurele unități la care s-au ocupat toate locurile după repartizarea computerizată din iulie sunt : Co­le­giul Naţional “Al. I. Cuza”din Alexandria, Colegiul Naţional “Unirea” din Turnu Mă­gurele şi Liceul Teoretic “Constantin Noica” din Alexandria.

Majoritatea locurilor rămase libere sunt la liceele tehnologice, însă au rămas lo­curi neocupate şi la specializările matema­tică-informatică bilingv, filologie-bilingv, ma­te­matică-informatică, filologie, ştiinţe ale na­turii sau ştiinţe sociale.

În Alexandria, la Co­le­giul Naţional “Al. D. Ghica” au rămas dis­po­nibile 18 locuri la specializarea matematică in­formatică-bilingv, iar la Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” mai sunt neocupate opt locuri la specializarea filologie-bilingv.

Locuri libere în municipiul reşedinţă de judeţ au rămas şi la Liceul Tehnologic nr. 1 la specializările comerţ (25 de lo­curi) şi mecanică (6 locuri), dar şi la Liceul Teh­no­logic “Nicolae Bălcescu” la spe­cia­lizările agricultură şi mecanică (câte 4 locuri).

În Turnu Măgurele, cu excepţia Colegiului Naţional “Unirea”, sunt lo­curi libere la toate unităţile de învăţământ. La Videle au mai rămas locuri disponibile doar la specializările mate-info şi mecanică, iar în Zimnicea mai sunt disponibile 24 de lo­curi la specializarea ştiinţe ale naturii. În Roşiorii de Vede sunt locuri disponi­bile la toate liceele.

 

Mai multe detalii...
Subscribe to this RSS feed