Menu
No title

                               

Clinica

Un nou concurs pentru ocuparea funcției de inspector şcolar general adjunct

Un nou concurs pentru ocuparea funcției de inspector şcolar general adjunct

Ministerul Educaţiei organizează un nou concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman. Concursul se va desfăşura în perioada 7-13 iunie 2017. Candidaţii pot depune dosarele de înscriere în perioada 17 -23 mai 2017, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman.

Potrivit metodologiei, la concurs se poate înscrie orice dascăl care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional; este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă; este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

La concursurile organizate de Ministerul Educației pentru ocuparea postului de inspector general adjunct din Teleorman, până acum, niciunul dintre candidații încriși nu a avut succes.

Bogdan George Buzatu, cel care a fost numit cu delegaţie la jumătatea lunii martie 2017, nu a promovat concursul organizat de Ministerul Educației în luna aprilie și a fost eliberat din funcție.

Lasa un comentariu

Toate campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.Codul HTML nu este permis.

sus