Menu
No title

                               

Clinica

Peste 300 de locuri libere în liceele din Teleorman. Ultima repartizare va avea loc vineri, 8 septembrie

Peste 300 de locuri libere în liceele din Teleorman. Ultima repartizare va avea loc vineri, 8 septembrie

Vineri, 8 septembrie 2017, va avea loc ultima repartizare pentru clasa a IX-a. Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au par­ticipat sau nu au fost repartizaţi în prima etapă, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior, vor fi repartizaţi în clasa a IX-a pe locurile rămase libere în liceele teleormănene. Repartizarea se va face în şedinţă publică, pe baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. La repartizarea în ședință publică pot participa și absol­venţii care nu au susţinut Evaluarea Naţio­nală, aceştia urmând să fie repartizaţi pe lo­curi rămase libere după ce au fost reparti­zaţi cei care au susţinut evaluarea, pe baza mediei generale obţinută în cei patru ani de gimnaziu.

După repartizarea computerizată în în­vă­ţământul liceal de stat, desfăşurată în data de 12 iulie 2017, în Teleorman au rămas disponibile 317 locuri.

Singurele unități la care s-au ocupat toate locurile după repartizarea computerizată din iulie sunt : Co­le­giul Naţional “Al. I. Cuza”din Alexandria, Colegiul Naţional “Unirea” din Turnu Mă­gurele şi Liceul Teoretic “Constantin Noica” din Alexandria.

Majoritatea locurilor rămase libere sunt la liceele tehnologice, însă au rămas lo­curi neocupate şi la specializările matema­tică-informatică bilingv, filologie-bilingv, ma­te­matică-informatică, filologie, ştiinţe ale na­turii sau ştiinţe sociale.

În Alexandria, la Co­le­giul Naţional “Al. D. Ghica” au rămas dis­po­nibile 18 locuri la specializarea matematică in­formatică-bilingv, iar la Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” mai sunt neocupate opt locuri la specializarea filologie-bilingv.

Locuri libere în municipiul reşedinţă de judeţ au rămas şi la Liceul Tehnologic nr. 1 la specializările comerţ (25 de lo­curi) şi mecanică (6 locuri), dar şi la Liceul Teh­no­logic “Nicolae Bălcescu” la spe­cia­lizările agricultură şi mecanică (câte 4 locuri).

În Turnu Măgurele, cu excepţia Colegiului Naţional “Unirea”, sunt lo­curi libere la toate unităţile de învăţământ. La Videle au mai rămas locuri disponibile doar la specializările mate-info şi mecanică, iar în Zimnicea mai sunt disponibile 24 de lo­curi la specializarea ştiinţe ale naturii. În Roşiorii de Vede sunt locuri disponi­bile la toate liceele.

 

Lasa un comentariu

Toate campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.Codul HTML nu este permis.

sus