Menu
No title

                               

Clinica
Evenimente

Evenimente (2522)

Târgul sărbătorilor de iarnă la Alexandria

Primăria municipiului Alexandria organizează în perioada 30 noiembrie – 7 ianuarie, Târgul sărbătorilor de iarnă. Regulamentul privind organizarea Târgului va fi supus dezbaterii Consiliului Local Alexandria, în ședința de la finalul acestei luni.

Potrivit proiectului de hotărâre privind Regulamentul de organizare a Târgului, acesta se va desfăşura, la fel ca anul trecut, pe strada Libertăţii – pietonal, tronsonul cuprins între strada Constantin Brîncoveanu şi strada Mihăiţă Filipescu (zona fântânii arteziene).

Comercializarea produselor specifice sărbătorilor de iarnă se va desfăşura din căsuţe puse la dispoziţia comercianţilor de către Primăria municipiului Alexandria, iar pentru a putea participa la Târgul de iarnă, agenţii economici vor avea nevoie de aviz eliberat de Primăria municipiului Alexandria, Biroul Taximetrie-Autorizaţii Comerciale.

Pentru participarea la Târgul de iarnă organizat de Primărie, agenţii economici vor plăti tariful pentru desfăşurarea activităţii comerciale în valoare de 2,5 lei/mp/zi, iar în procesul de selecţie a cererilor pentru participanţii la Târgul sărbătorilor de iarnă se va urmări ca documentaţia înregistrată de agenţii economici să conţină cerere pentru participarea la Târgul sărbătorilor de iarnă, dovada faptului că agentul economic este constituit într-o personalitate juridică sau face dovada calităţii de producător (copie certificat înregistrare şi copie certificat constatator sau carnet meşteşugar), copie B.I. /C.I. Repartizarea căsuţelor se va face în ordinea depunerii cererilor, iar agenţii economici trebuie să întrunească o serie de condiţii, printre care asigurarea şi respectarea măsurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, deţinerea unui stingător, a tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării activităţii precum şi păstrarea curăţeniei atât la locul desfăşurării activităţii, cât şi în jurul acesteia.

Agenţii economici trebuie să deţină stingător, să păstreze liniştea şi ordinea publică, să nu utilizeze muzică ambientală, să nu expună marfă în afara căsuţei, să respecte programului de funcţionare între orele 8:00 – 20:00 şi să nu folosească generatoare electrice.

 

 

 

 

 

 

 

Mai multe detalii...

Restricții rutiere pe DN 6

Având în vedere lucrările care se execută la nivelul DN 6 , din cauza unor lucrări de refacere a trecerii la nivel cu calea ferată, în zona kilometrului 62+550 de metri, pentru Videle - Giurgiu, se vor institui următoarele restricţii rutiere:
În perioada 20.11.2017,  ora 17.00 - 23.11.2017 , ora 17.00 - pentru sensul de circulație București-Alexandria iar în noaptea de 23.11.2017, ora 0.00 - 24.11.2017, ora 04.00 se va închide traficul rutier, circulația desfășurându-se pe următoarea rută ocolitoare:  
DN 6 (București - Drăgănești Vlașca), km.61+300 - DJ 503 (Drăgănești Vlașca - Târnava) - DC 18 (Târnava - Comoara - Drăgănești Vlașca) – DN 6, Drăgănești Vlașca, km. 63.

 

Mai multe detalii...

Admitere la școlile de poliție-sesiunea ianuarie 2018

Mai sunt doar 18 zile până te poți înscrie pentru a urma o carieră în poliție!

Vă așteptăm la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman pentru a vă înscrie  în vederea admiterii în instituţiile de învăţământ postliceal care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, învăţământ cu frecvenţă, respectiv:

-  Şcoala de Agenţi de Poliţie  “VASILE LASCĂR” Câmpina (1000 locuri)

-  Şcoala de Agenţi de Poliţie “SEPTIMIU MUREŞAN” Cluj-Napoca (300 locuri)

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

 Pentru a participa la concursurile de admitere, LEgea 360/2002 – Statutul polițistului și OMAI privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI stabilesc o serie de condiţii legale și criterii specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care intenţionează să candideze:

 Condiţii legale

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să le fi încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)să  nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 

Criterii specifice:

a) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

b)  să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

 

Candidații care au fost declarați ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere este 05.12.2017.

Termenul limită de depunere a dosarului de recrutare, completat cu documentele necesare este  15.12.2017.

 

Pentru înscriere/recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratul de Poliţie  Judeţean Teleorman  următoarele documente:

1 - Cererea-tip de înscriere şi curriculum vitae

2 - Documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite

3 - declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

4 - copii ale actului de identitate şi, dacă este cazul, carnetului de muncă/ certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă, livretului militar;

5 - copii ale certificatului de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă ori schimbarea numelui;

6 – Autobiografia

7 -  Tabelul nominal cu rudele candidatului

8 - Certificatul de cazier judiciar

9 - Fişa medicală - tip de încadrare in Ministerul Afacerilor Interne

10 - Caracterizarea de la ultima instituţie de învăţământ absolvită sau ultimul loc de muncă

11 – trei fotografii color 3/4 cm

12 – două fotografii color 9/12 cm;

13 – un dosar plic.

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se efectuează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., la o dată ce va fi stabilită ulterior.

 

Concursul de admitere cuprinde

-  probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi

-  proba de verificare a cunoştinţelor (test grilă la disciplinele limba română şi limba străină, din conţinutul tematicii de concurs stabilită în sesiunea 2017).

Detaliile privind conţinutul tematicii şi bibliografiei recomandate pentru concursurile de admitere şi calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I, se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ (www.scoalapolitie.ro şi www.scoalapolcj.ro).

 

Recrutarea se realizează la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, în zilele de marţi, miercuri şi joi, între orele 0900-1200, până la data de 05.12.2017, inclusiv.

 

 

 

 

 

Mai multe detalii...

Pregătiri pentru sezonul rece. 91 de utilaje de deszăpezire, pregătite să acționeze pe drumurile județene

Planul de măsuri pentru sezonul rece 2017-2018 a fost tema întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman.

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean, Dănuţ Cristescu, pentru sezonul rece 2017-2018, în cele cinci zone de deszăpezire, Alexandria, Turnu-Măgurele, Roşiorii de Vede, Videle şi Olteni, vor acţiona 91 de utilaje de deszăpezire şi mijloace de transport, în funcţie de condiţiile hidrologice şi climatice şi starea carosabilului, pe sectoare de drum din administrare, cu posibilitatea ca numărul acestora să fie suplimentat în funcţie de atenţionările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă privind starea vremii.

“Pentru iarna grea care se anunţă, Consiliul Judeţean a luat toate măsurile care se impun pentru buna administrare a reţelei de drumuri judeţene, în lungime de 820, 613 km. Deszăpezirea pe toate cele 26 de drumuri judeţene are un caracter strategic şi se desfăşoară sub directa îndrumare şi conducere a Consiliului Judeţean”, a anunțat președintele CJ Teleorman.

La nivelul Consiliului Județean Teleorman, s-a constituit o comisie pentru monitorizarea, controlul şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului rutier pe drumurile judeţene în iarna 2017-2018, iar în perioadele pentru care se primesc avertizări meteorologice de la CJSU, va fi asigurat serviciul de permanenţă în sediul instituției. ”Comisia are competenţa de a analiza posibilitatea închiderii drumurilor judeţene care pot pune în pericol viaţa cetăţenilor şi siguranţa circulaţiei rutiere. Măsura de închidere poate fi luată cu sprijinul poliţiei şi va fi adusă la cunoştinţa publicului prin buletine rutiere speciale, cu avertizări şi recomandarea de a nu se pleca în cursă, pentru perioada şi zona expusă pericolului”, a mai spus preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman.

Mai multe detalii...

Doi dintre agresorii de la Liceul tehnologic nr 1, reținuți pentru 24 de ore

Poliția a declanșat o anchetă în cazul agresiunii de la Liceul tehnologic nr 1 din Alexandria, în urma căreia un elev de 18 ani a fost înjunghiat.

 La data de 15.11.2017, polițiștii din municipiul Alexandria au fost sesizați de către un profesor al Liceului Tehnologic nr.1 Alexandria – Rulmentul  cu privire la faptul că în curtea liceului a avut loc o altercație între doi elevi.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție și o patrulă de jandarmi  care au stabilit următoarele:

Între doi tineri, unul de 14 ani din comuna Băbăița, județul Teleorman, elev în  clasa  a IX a și un altul în vârstă de 18 ani din comuna Plosca, județul Teleorman, elev în  clasa a XI a  a avut loc un conflict. Minorul de 14 ani și-a chemat tatăl care a venit însoțit și ar fi exercitat acte de  violență asupra tânărului în vârstă de 18 ani.

În urma conflictului, cei doi elevi au fost transportați la spital, stabilindu-li-se următoarele diagnostice: “traumatism cranio cerebral minor, plagă escoriată braţ drept” în cazul elevului de 18 ani și “Traumatism cranio facial, plagă punctiformă”(plagă  cauzată în cădere) în cazul elevului de 14 ani.

Din cercetări a reieşit că împreună cu tatăl bărbatului, alți doi bărbați ar fi participat la agresiunea comisă împotriva tânărului în vârstă de 18 ani.

În cauză s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de cele trei persoane implicate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de : loviri sau alte violențe”, “tulburarea ordinii şi liniştii publice”, precum şi pentru  „portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase,, .

Faţă de doi dintre suspecţii s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind introduşi în C.R.A.P. din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, urmând ca în cursul zilei să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria cu propunere de luare a unor măsuri preventive iar cel de-al treilea suspect urmează să fie adus în fața polițiștilor, în prezent - sustrăgându-se cercetărilor.

 

 

Mai multe detalii...

Un elev de 18 ani din Alexandria a fost înjunghiat în curtea şcolii

Un incident violent s-a petrecut în cursul zilei de miercuri la Liceul Tehnologic nr  1 din Alexandria. Un elev de 18 ani a fost înjunghiat de tatăl unui copil de 14 ani, cu care se luase la bătaie, în curtea şcolii.

Incidentul a avut loc la Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria. Doi elevi ai liceului, unul de 14 ani şi altul de 18 ani, s-au luat la bătaie în curtea şcolii.

În urma altercaţiei, copilul de 14 ani şi-a chemat tatăl la şcoală. ”Tatăl a venit însoţit de o persoană şi împreună au exercitat acte de violenţă asupra copilului de 18 ani. Cei doi agresori au fost prinşi de jandarmi. Incidentul s-a produs în curtea şcolii”, a confirmat Teodora Dragole, purtător de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman.

Cei doi băieţi răniţi au fost duşi la spital şi sunt în afara oricărui pericol.

 ”Doi elevi ai Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unei altercaţii la unitatea de învăţământ la care învaţă. Am fost solicitaţi pentru un copil agresat. Când a ajuns la faţa locului ambulanţa a constatat că este vorba de doi copii, unul înjunghiat în braţ cu un cuţit. Eset o plagă mică. Solicitarea a fost făcută de unul din profesori. Au fost aduşi la spitalul din Alexandria stabili”, a declarat directorul SAJ Teleorman, Cristian Popescu.

 

 

 

 

 

Mai multe detalii...

Sfaturi de la IPJ Teleorman. Reguli pentru cumpărături online sigure

Având în vedere că urmează perioada reducerilor și mulți comercianți permit, ca facilitate, plata în mediul online, Poliția Română vă recomandă să respectați câteva reguli, pentru cumpărături cât mai sigure.

CE TREBUIE SĂ FACI:

Cumpără din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunoști sau pe care le-ai mai folosit și verifică rating-ul vânzătorilor pe site-urile de comerț online.

Introdu adresa site-ului pe care intenționezi să efectuezi plata și nu da click pe link-uri primite pe mail. În unele situații, aceste link-uri te pot direcționa către site-uri false, care imită perfect site-urile comercianților.

Asigură-te că transferul informațiilor se face în mod securizat. Verifică existența simbolului de tip lacăt în bara URL și folosește un protocol HTTPS sau SSL atunci când navighezi pe internet.

Înainte de a introduce datele cardului bancar, asigură-te că site-ul este securizat: în stânga sus va apărea un lacățel care va indica faptul că respectivul site este securizat iar adresa site-ului va incepe cu HTTPS.

Este important să deții un sistem de operare actualizat și un antivirus, de asemenea actualizat iar firewall-ul să fie activat. Există programe informatice care pot înregistra caracterele tastate, astfel datele cardului bancar precum și alte date de identificare sau autentificare pot ajunge în posesia unor persoane neautorizate.

Folosește carduri de credit atunci când cumperi online. Majoritatea cardurilor de credit au politici stricte în ceea ce privește siguranța clienților. Dacă nu primești ce ai comandat, emitentul cardului iți va returna banii.

Fii atent la plățile recurente (automate). Înainte de a furniza datele cardului pentru a plăti un serviciu cu reînnoire, informează-te cum poți să încetezi serviciul plăților recurente.

Mulți comercianți online îți vor cere să stocheze informațiile tale de plată. Gândește-te de două ori înainte să iei o decizie și fii sigur că ai înțeles riscurile pe care le implică.

 

 

 

 

 

Păstrează întotdeauna documentele referitoare la plățile pe care le-ai efectuat online.Acestea pot fi folosite pentru stabilirea termenilor și condițiilor vânzării sau pentru a face dovada că ai plătit pentru bunuri.

CE NU TREBUIE SĂ FACI

Dacă nu cumperi un anumit bun sau serviciu, nu furniza datele cardului. În cazul plăților online vi se vor solicita de către comercianți numele înscris pe card, numărul cardului, codul CVV și data expirării. Dacă ți se cer și alte informații, cum ar fi codul PIN, nu introdu aceste date și parăsește site-ul.

În situația în care primești mailuri prin care ți se solicită datele cardului bancar, pentru actualizare, sau pentru diferite scopuri, nu da curs acestor solicitări, banca nu îți va cere niciodată aceste date prin mail, iar cel mai probabil, dacă vei da click pe linkul din mail, vei fi directionat către un site de tip phishing, care imită site-ul real al băncii unde ți se va cere să introduci datele cardului.

Nu deschide atașamente primite de la persoane necunoscute, acestea pot conține viruși sau programe de tip malware.

Când cumperi online de la alte persoane, nu trimite banii în avans. Dacă este posibil, folosește un serviciu cu plata ramburs.

Evită să faci cumpărături pe site-uri care nu folosesc un serviciu de tip full authentification (Verified by Visa / MasterCard Secure Code)

Nu trimite datele cardului prin e-mailuri necriptate.Unii comercianți online din afara Europei pot cere să le trimiți prin fax copii ale cardului și pașaportului, drept garanție. Nu da curs!

 

 

Mai multe detalii...

Polițiștii teleormăneni au aplicat 40 de sancțiuni contravenționale pentru bicicliști

În ultimele 24 de ore, polițiștii teleormăneni au aplicat 40 de sancțiuni contravenționale privind abaterile de la legislația rutieră în ceea ce privește o categorie distinctă de participanți la trafic – bicicliștii. Lipsa echipamentului corespunzător pentru bicicliști pune în pericol toți participanții la trafic. S-a acționat pe raza întregului județ pentru combaterea nerespectării normelor rutiere de către bicicliști și pentru prevenirea accidentelor rutiere în care aceștia sunt implicați.

Activitățile fac parte dintr-un plan, conform căruia, în perioada 13 – 19 noiembrie 2017, polițiștii teleormăneni acționează, în fiecare zi, pentru combaterea fiecărei cauze generatoare de producere a accidentelor rutiere.

Cele mai frecvente abateri constatate au fost: circulația pe drumurile publice fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluoirescent – reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă și pentru circulația pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

Poliția Română recomandă celor care circulă pe drumurile publice cu bicicleta:

-         Când circuli pe bicicletă, nu traversa carosabilul pe trecerile pentru pietoni!

-         Bicicletele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie prevăzute cu dispozitiv de frânare eficace, cu un sistem adecvat, funcțional, de direcție și cu sistem de avertizare sonoră.

-         De asemenea, bicicleta trebuie să fie echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în față, cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare.

-         Totodată, trebuie echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roți, care, în mișcare, formează un cerc continuu.

-         Înainte de a pătrunde cu bicicleta pe arterele prioritare, redu viteza, asigură-te temeinic şi acordă prioritate de trecere celorlalți participanți la trafic.

       Înainte de a schimba direcţia de mers, mai ales spre stânga, asigură-te temeinic – din faţă şi din spate – că nu se apropie niciun autovehicul.

-         La schimbarea direcţiei de mers, chiar daca ai prioritate de trecere, asigură-te că ceilalţi participanţi la trafic au înţeles intenţia ta!

-         Este interzis să circuli cu bicicleta pe drumurile publice acoperite cu polei, gheață sau zăpadă.

-         Circulă cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, iar atunci când vă deplasați în grup, numai în coloană, câte unul.

-         Nu circula cu bicicleta sub influența băuturilor alcoolice;

-         Poartă cască de protecţie. Îți poate salva viața.

-         Circulând cu bicicleta, nu te agăța de vehicule aflate în mers.

-         Copilul în vârstă de până la 7 ani poate fi transportat pe bicicletă de un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.

 

Mai multe detalii...

Ziua Națională fără Tutun va fi marcată și în Teleorman

Ziua Națională fără Tutun este marcată, în fiecare an, în a treia zi de joi din luna noiembrie, printr-o iniţiativă menită să atragă atenţia asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătăţii oamenilor.

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Teleorman va desfăşura, joi, 16 noimebrie, activităţi de informare-sensibilizare-conştientizare a consumului de tutun în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal din judeţ.

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin intermediul Centrelor teritoriale de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, foloseşte acest prilej pentru a derula activităţi de informare, sensibilizare şi conştientizare în mediul şcolar, familial şi în comunitate, cu privire la riscurile consumului de tutun şi de formare de abilităţi de viaţă sănătoasă.

În calitate de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, ANA susţine, prin demersurile sale, organismele internaţionale cu rol similar, motiv pentru care se vor implementa activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei cu privire la efectele asociate fumatului.

În acest an, mesajul este cel promovat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), prin care sunt subliniate riscurile de sănătate asociate consumului de tutun, având ca temă “Tutunul, o ameninţare globală în calea dezvoltării”.

Studiile din domeniu arată că, la nivel global, consumul de tutun ucide anual aproape 6 milioane de oameni, din care 600 de mii sunt nefumători, expuşi fumatului pasiv. Estimarea este că, până în 2030, consumul de tutun va determina direct sau indirect mai mult de 8 milioane de decese în fiecare an, iar mai mult de 80% dintre acestea vor fi înregistrate în ţările slab dezvoltate.

De asemenea, prevalenţa fumătorilor în România este de 27% (un procent peste media UE), iar pentru jumătate din fumători cu vârsta peste 45 de ani sunt înregistrate decese din cauza diferitelor boli induse sau accelerate de fumat.

Deşi consumul de tutun în rândul adolescenţilor din România s-a înscris pe o linie descendentă începând din 2003, în 2015 este peste mediile europene, pentru toate perioadele de referinţă: consumul de tutun de-a lungul vieţii – 51,7% faţă de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 zile – 30,1% faţă de 21,4% şi consumul de tutun zilnic în ultimele 30 zile – 19,7% faţă de 12,4%.

Totodată, se observă valori mai mari ale consumului de tutun în rândul băieţilor, comparativ cu cele înregistrate în rândul fetelor, însă pentru ambele sexe, adolescenţii din România se situează peste valorile medii europene.

Bolile care determină cea mai mare mortalitate în România sunt exact acele boli pentru care fumatul este factor cauzal sau de risc: bolile cardiovasculare, cancerul (în special cel pulmonar, în creştere la sexul feminin) şi bolile respiratorii obstructive cronice (BPOC).

 

Mai multe detalii...

A fost desemnat câștigătorul pentru reabilitarea DN 6, Alexandria - Craiova

 CNAIR SA a comunicat, ieri, ofertanților rezultatul procedurii de atribuire a contractului "Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare". Acest contract presupune execuția lucrărilor pentru reabilitarea drumului național 6, Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 (limită județ Olt cu Teleorman) - km 185+230 (limită județ Olt cu Dolj).

Ofertantul câștigător a fost desemnat Asocierea SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI SA - SECOL ROMANIA SRL.Valoarea contractului este de 152.812.954,99  lei, fără TVA.

 Perioada de execuție a lucrărilor este de 18 luni, iar perioada de garanție de 108  luni.   

 Semnarea contractului va fi posibilă după îndeplinirea termenelor legale privind formularea notificărilor prealabile și a contestațiilor în conformitate cu prevederile legale.

 

Mai multe detalii...

Explozie la o locuință din Zimnicea

Pompierii militari zimniceni au fost alertați ieri, la ora 13.03, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, de faptul că la o locuință de pe strada Duzilor din oraș s-a produs o explozie, cu posibilitatea existenței unei victime.
La fața locului s-au deplasat rapid două echipaje de salvatori, cu o ambulanță SMURD și o autospecială de stingere, care au constatat faptul că în urma producerii unei explozii, urmată de un incendiu la o butelie, a rezultat o victimă iar trei dintre cele patru camere ale locuinței au fost afectate de suflul deflagrației.

Persoana rănită, Aurelia A., de 55 de ani, soția proprietarului, care a aprins chibritul fără să simtă acumularea de gaze din bucătărie, a suferit arsuri de gradul I la nivelul membrelor superioare. Aceasta a fost preluată de paramedici, i s-a acordat primul ajutor după care a fost transportată la Spitalul Orășenesc Zimnicea pentru investigații medicale amănunțite.

Incendiul a fost stins rapid, în mai puțin de 10 minute, evitându-se astfel propagarea focului la bunurile din interior. Valoarea pagubelor a fost apreciată la suma de 3000 de lei, iar cea a bunurilor salvate la peste 20000 de lei.
Cauza probabilă a acestui eveniment a fost o acumulare de gaze, provenite de la o butelie neînchisă corespunzător.

 

 

Mai multe detalii...

Zilele Bibliotecii “Marin Preda”

Biblioteca Judeteana “Marin Preda” din Alexandria sărbatoreste, pe 15 și 16 noiembrie, Zilele Bibliotecii aflate la a XIX-a editie.

Cu acest prilej, la bibliotecă sunt programate lansari de carte, expozitii, momente muzicale si nu in ultimul rand ateliere profesionale. Tot in cadrul manifestarilor culturale menite sa marcheze zilele bibliotecii teleormanene vor fi decernate premiile pe anul 2017 ale revistei “Caligraf”, iar institutia gazda a evenimentelor va decerna Diplomele Biblioteca Judeteana “Marin Preda” pe anul 2017.

La manifestari sunt așteptați să participe scriitori si publicisti, bibliotecari  si reprezentanti ai institutiilor de cultura, din tara si din judet, precum si reprezentanti ai administratiei publice locale.

Mai multe detalii...
Subscribe to this RSS feed