Menu
No title

                               

Clinica

Oferta educațională a Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, la Bursa Locurilor de Muncă din Alexandria

Oferta educațională a Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, la Bursa Locurilor de Muncă din Alexandria

Astăzi, 20 octombrie, la Bursa Locurilor de Muncă din municipiul Alexandria, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Locurilor de Muncă Teleorman, pompierii militari au prezentat oferta educațională a Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, sesiunea ianuarie 2018.

Astfel, tinerii care doresc să urmeze o carieră militară pot deveni viitorii pompieri salvatori prin grija dascălilor de prestigiu ai unității de învățământ aflată în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, beneficiind de un sistem de învățământ la cele mai înalte standarde, de condiții optime pentru studiu, servirea mesei și odihnă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, recrutează candidaţi, bărbaţi, pentru participarea la concursul de admitere, după cum urmează: - subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 locuri (din care 2 locuri pentru romi) și - maistru militar auto – 25 locuri. Durata studiilor postliceale este de 1 an.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a)      să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)      să cunoască limba romană scris şi vorbit;

c)      să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)     să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e)      să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f)       să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

g)      să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h)      să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i)        să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)        să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive diciplinare în ultimii 7 ani;

k)      să nu  fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l)        să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

m)    să aibă înălţimea de minimum 1,70 m;

n)      să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

  • o)      să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

p)      să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Cererile de înscriere la concursul de admitere şi declaraţia de confirmare a cunoşterii, precum şi copia cărţii de identitate se depun personal de candidaţi la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, în zilelele lucrătoare, în intervalul 0900 – 1500, până la data de 05 decembrie 2017, inclusiv.

Alte date şi informaţii se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, zilnic, de luni până vineri, la sediul unității noastre din municipiul Alexandria, str. Carpaţi, nr. 7, accesând site-ul www.isuteleorman.ro sau la telefon 0247/311113, interior 27129. Vă așteptăm!

 

Lasa un comentariu

Toate campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.Codul HTML nu este permis.

sus