Menu
No title

                               

Clinica

Controale în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile

Controale în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile

În vederea prevenirii situațiilor de urgență, în luna decembrie a anului 2017, la nivelul unității noastre au fost întreprinse o serie de măsuri menite să consolideze nivelul de protecție la nivelul comunităților.

Astfel, premergător sărbătorilor de iarnă, inspectorii de prevenire au derulat activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la categoriile de obiective unde s-a preconizat un aflux mare de persoane, cum ar fi unitățile de cazare, unitățile de alimentație publică unde au fost organizate mese festive, lăcașurile de cult și ansamblurile mănăstirești, precum și la spațiile comerciale de tipul supermarketuri, mall-uri sau hipermarket-uri.

Pe timpul activităților din teren, specialiștii noștri au avut în vedere organizarea jocurilor de artificii și comercializarea articolelor pirotehnice, pentru preîntâmpinarea situațiilor care puteau pune în pericol viața utilizatorilor. De asemenea, în această perioadă au fost intensificate controalele de prevenire derulate inopinat, la obiectivele care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu și la care exista posibilitatea depășirii numărului de utilizatori, din categoria cluburi, baruri, discoteci, restaurante și la spațiile comerciale în care se putea înregistra o afluență mare de persoane. Pe lângă identificarea şi înlăturarea potențialelor neconformități pe linia apărării împotriva incendiilor, colegii noștri au asigurat instruirea personalului angajat, astfel încât acesta să-şi însușească și să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită utilizatorilor.

În luna decembrie a acestui an, inspectorii de prevenire din cadrul unității noastre au desfășurat un număr de 50 de controale, dintre care: 33 la operatorii economici (22 fiind inopinate), 14 la instituții (9 inopinate), 2 la localități și 1 auditare la o persoană autorizată care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor .

Pe timpul desfășurării acestor controale, pompierii militari au constatat o serie de deficiențe care au fost fie remediate pe loc, fie sancționate și luate măsuri de rezolvare a lor în cel mai scurt timp.

Numărul total de deficiențe constatate a fost de 277, dintre care 268 au fost sancționate și 11 soluționate pe loc. Din totalul de deficiențe, 95 au fost la obiective în exploatare – instituții, 151 la operatorii economici care au obiective în exploatare, 31 la localități, au fost depistate 9 obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu dar care aveau avize și alte 4 obiective fără avize ori autorizație de securitate la incendiu.

Urmare a acestor probleme descoperite de către inspectori pe timpul controalelor, în funcție de gravitatea lor și de principiul gradualității, s-au aplicat 15 amenzi contravenționale în cuantum de 64500 de lei și 253 de avertismente.

În ceea ce privește pregătirea cetățenilor pentru diferite situații de urgență, inspectorii de prevenire au organizat și desfășurat instruiri la 18 operatori economici și 10 instituții, cu un număr total de aproximativ 360 de participanți.

Pe timpul controalelor de specialitate au fost executate 15 de exerciții de alarmare, evacuare și intervenție în caz de incendiu, la locul de muncă, fiind implicați aproape 1700 de oameni.

De asemenea, în perioada analizată, personalul Inspecției de Prevenire a acordat un număr de 22 de asistențe thenice de specialitate, dintre care 18 pe segmentul avizării autorizării și 4 pe domeniul prevenirii incendiilor. Inspectorii au participat la 3 comisii de analiză tehnică, 1 comisie de recepție la terminarea lucrărilor și 3 comisi tehnice de urbenism.

 

AVIZARE/AUTORIZARE

            În cursul lunii decembrie, personalul din domeniul avizării/autorizării a primit un număr de 29 de solicitări de eliberare de avize, autorizații de securitate la incendiu ori puncte de vedere, fiind rezolvate astfel:

            - au fost emise 6 avize de securitate la incendiu, 1 respingere și 52 răspunsuri pentru neîncadrarea în prevederile legale;

            - a fost solicitat și s-a înaintat un răspuns de neîncadrare în prevederile legale în cazul unui aviz de protecție civilă;

            - au fost emise 5 autorizații de securitate la incendiu și respinse alte 6 solicitări;

            - un obiectiv care funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, în urma documentației depuse și respectării prevederilor legale, a obținut acest act administrativ;

            - s-au emis 6 acorduri pentru organizare jocuri de artificii.

 

Activitățile planificate pentru luna ianuarie 2018

  Inspectorii de prevenire din cadrul unității noastre vor continua activitățile de control pentru prevenirea situațiilor de urgență la unitățile din domeniul alimentației publice și la operatorii economici din localitățile planificate.

Principalele aspecte urmărite în teren de către inspectorii de prevenire vor viza: exploatarea instalaţiilor electrice, funcţionarea iluminatului pentru marcarea căilor de evacuare, funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, obstrucționarea căilor de evacuare, instructajul angajaților, obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu și existența planurilor de evacuare în caz de incendiu.

Activitatea pompierilor se derulează în sprijinul şi pentru cetăţean, iar obiectivele prioritare ale instituţiei noastre sunt orientate spre eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

 

Lasa un comentariu

Toate campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.Codul HTML nu este permis.

sus