Menu
No title

                               

În Teleorman, salariul mediu brut este cu 900 de lei mai mic decât în restul țării

Salariații teleormăneni câștigă în continuare mai puțin decât conaționații din alte județe. În Teleorman salariul mediu brut este cu 900 de lei mai mic decât în restul țării.

La nivel național, câștigul mediu brut a fost de aproximativ 3288 lei, însă teleormănenii au câștigat cu 27 la sută mai puțin decât conaționalii lor. Salariul mediu brut Teleorman a fost cu 900 de lei mai mic decât în restul țării. ” Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul judeţului Teleorman, în luna mai 2017 a fost de 2388 lei, mai mic cu 27% (- 900 lei) faţă de salariul mediu brut pe economie, şi cu 1,8% (- 45 lei ) sub realizările lunii precedente. Pe ramuri de activitate, în luna mai 2017, s-a realizat un câştig mediu brut de:2420 lei în agricultură, silvicultură, piscicultură, cu 8% (-211lei) mai mic faţă de realizările pe ţară şi cu 0,6% (-16 lei) sub realizările lunii anterioare; 2002 lei în industrie şi construcţii, cu 32,4% (- 9582 lei ) sub realizările pe ţară şi cu 0,5% (+ 10 lei) peste realizările lunii anterioare; 2625 lei in activitatea de servicii, cu 25% (- 882 lei) mai mic faţă de realizările la nivel de ţară şi cu 2,9% (- 79 lei) sub realizările lunii anterioare. Comparativ cu luna mai 2016, câstigul salarial mediu brut a crescut cu 16,5% (+ 338 lei ), la nivel de judeţ.”, se arată în ultimul buletin statistic emis de Direcția Județeană de Statistică.

Mai multe detalii...

Absolvenții de liceu se pot înscrie la AJOFM Teleorman până pe 24 iulie

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, promoţia 2017, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj numai dacă se înregistrează în evidenţele agenţiilor locale şi puncteleor de lucru din raza de domiciliu, în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor.

Actele necesare pentru înscrierea în evidentele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman sunt: acte de identitate (original şi copie, CI, certificat de naştere şi căsătorie, dacă este cazul); acte de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ (original şi copie); adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau cu restricţii; adeverinţa eliberată de administraţia financiară.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul agenţiilor locale şi punctelor de lucru din subordinea AJOFM Teleorman, după următorul program: Luni-Joi: 08.00-16.30; Vineri: 08.00 -14.00.

Termenul de 60 de zile, în cazul absolvenţilor de liceu, a început să curgă de la data de 27 mai 2017, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, astfel data limită de înregistrare în evidentele AJOFM Teleorman este 24 iulie.

Nerespectarea termenului de 60 de zile, de la data absolvirii, atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj.

Potrivit reprezentanţilor AJOFM Teleorman, până la această dată în evidenţele instituţiei s-au înscris 665 de absolvenţi din acest an. Pot obţine indemnizaţia de şomaj doar absolvenţii care nu urmează o formă de învăţământ.

 

Mai multe detalii...
Subscribe to this RSS feed