Menu
No title

                               

Clinica

316 locuri de muncă vacante în Teleorman

Agenţii economici au obligaţia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificată şi completată, să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

 Pentru  a comunica locurile de muncă vacante, agenţii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agenţiilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 şi e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

În situaţia în care, agenţii economici au ocupat locurile de muncă declarate vacante, au obligaţia, în termen de 1 zi, să anunţe ocuparea acestora, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact menţionate mai sus.

 În această perioadă, în evidenţa A.J.O.F.M Teleorman sunt înregistrate un număr de 316 locuri de muncă, puse la dispoziţie de către 41 agenţi economici, în domenii de activitate, precum: industrial, medical, alimentaţie publică, vânzări, confecţii textile, confecţii PVC, construcţii civile, transporturi, servicii şi comerţ.

Pentru persoanele cu studiisuperioare sunt disponibile 32 locuri de muncă, pentru persoanele cu studii medii şi profesionale - 162 locuri de muncă şi pentru persoanele necalificate - 122 locuri de locuri de muncă. Locuri de muncă vacante pe agenţii locale/puncte de lucru:

 Alexandria – 199 locuri de muncă, 24 agenţi economici (domenii: industrial, transporturi, confecţii textile, construcţii civile, confecţii PVC, alimentaţie publică, vânzări, servicii şi comerţ; 32 locuri pentru persoane cu studii superioare, 97 locuri pentru persoane cu studii medii şi profesionale, 70 locuri pentru persoane necalificate);

 Roşiori de Vede – 46 locuri de muncă, 9 agenţi economici (domenii: industrial, confecţii textile, alimentaţie publică, servicii şi comerţ, 25 locuri pentru persoane cu studii medii şi profesionale, 21 locuri pentru persoane necalificate);

Turnu Măgurele - 67 locuri de muncă, 6 agenţi economici (domenii: confecţii textile, servicii şi comerţ, 36 locuri pentru persoane cu studii medii şi profesionale, 31 locuri pentru persoane necalificate);

 Zimnicea – 4 locuri de muncă, 2 agenţi economici (domenii: medical, servicii şi comerţ, pentru persoane cu studii medii şi profesionale).

Pentru informaţii suplimentare, privind măsurile active de ocupare, persoanele interesate se pot adresa, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, Agenţiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu sau pot accesa pagina web a instituţiei www.teleorman.anofm.ro.

 

 

Mai multe detalii...

Rata șomajului în Teleorman-10,17%

În judeţul Teleorman, la sfârşitul lunii august, s-a înregistrat o rată a şomajului de 10.17%, numărul şomerilor, în evidenţă, fiind de 16.193 persoane.

Din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M Teleorman, 1.942 persoanebeneficiază de indemnizaţie de şomaj, din care 788 persoane, reprezintă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ. 

Şomerii neindemnizaţi, deţin la sfârşitul lunii august o pondere de 88.01%, respectiv 14.251 persoane, majoritatea provin din mediul rural şi beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.În funcţie de localitatea de domiciliu, au fost înregistraţiîn luna august, în mediul urban, un număr de 3.283 şomeri, iar în mediul rural 12.910 şomeri.

 Referitor la nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional deţin ponderea cea mai ridicată, respectiv 86.20%, urmează şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal care deţin o pondere de 13.22%, iar cei cu studii universitare înregistrează o pondere de 0.58%.

 Din punct de vedere al grupelor de vârstă, numărul şomerilor se prezintă astfel:4.839 persoane între 40-49 ani; (29.88%), 3.332 persoane peste 55 de ani; (20.58%), 3.179 persoane între 30-39 de ani; (19.63%), 1.985 persoane sub 25 de ani; (12.26%), 1.865 persoane între 50-55 ani; (11.52%), 993 persoane între 25-29 de ani. (6.13%)

În vederea creşterii şanselor de ocupare, A.J.O.F.M Teleorman asigură, gratuit, următoarele servicii: informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formare profesională; profilare ocupaţională;stimularea mobilităţii forţei de muncă; organizarea de burse ale locurilor de muncă; organizarea de caravane ale ocupării în mediul rural şi în comunităţile de etnie romă; completarea veniturilor salariale ale persoanelor care se încadrează în perioada când beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

 Pentru informaţii suplimentare, privind măsurile active de ocupare, persoanele interesate se pot adresa, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, Agenţiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu sau pot accesa pagina web a instituţiei www.teleorman.anofm.ro.

Mai multe detalii...
Subscribe to this RSS feed